KŘESŤANSKÝ DŮM PLZEŇ

KŘESŤANSKÝ DŮM PLZEŇ

Krestansky dum_Plzen Krestansky dum_Plzen Krestansky dum_Plzen Krestansky dum_Plzen Krestansky dum_Plzen Krestansky dum_Plzen Krestansky dum_Plzen
„...“

místo / Husova, Plzeň


V těsné blízkosti historického centra je situován řešený objekt, který je tvořen dvěma částmi - na samotném nároží se nachází sakrální prostor bývalého luteránského kostela, k němu přiléhá budova původní školy, která s ním hmotově, formálně i funkčně tvoří jeden celek.

Koncept zásahů je redukován především na nepůvodní či nehodnotné součásti budovy. Stavba je očištěna na nosnou konstrukci, navrhované změny jsou pak prováděny čitelně tak, aby bylo na první pohled zřejmé odlišení původního od navrhovaného. Objekt dostává současnou, jasně definovanou a funkční vrstvu, která je v dialogu s historickým rámcem.

Po materiálové stránce je objekt klasickou zděnou budovou s omítanými stěnami. Materiály použité při rekonstrukci sledují použitou typologii a funkci prostor a jsou redukovány na dřevo, bílou výmalbu a keramický obklad pro interiér a ocel pro exteriér.