BYTOVÝ DŮM RADLICE

BYTOVÝ DŮM RADLICE

Bytovy dum_Radlice Bytovy dum_Radlice Bytovy dum_Radlice
„...“

místo / Na Farkáně, Praha 5


Navrhovaný objekt vychází z kontextu okolní zástavby a tvoří její další, současnou vrstvu. Je rozdělen do dvou jednoduchých kubických hmot spojených podnoží.

Hmoty objektů jsou kompaktní, liší se proporcí a kompozicí. Fasády jsou členěny pravidelným rastrem na přibližně čtvercová pole. Práce s rastrem je založena na jednoduchosti a čitelnosti. Nejvýraznějším prvkem je vytváření nárožních teras, které se propisují zpět do hmoty objektů.

V každém objektu tvoří nosné stěny kříž s centrálně umístěným monolitickým betonovým komunikačním jádrem. Do nosného systému jsou zapojeny i obvodové monolitické betonové stěny. Volba fasádního dřevěného obkladu není v širším centru Prahy příliš obvyklá, v dané lokalitě však citlivě reaguje na dominantní sousední stavby budov ČSOB s obdobnou materialitou.