SYN POUŠTĚ

SYN POUŠTĚ

Syn Pouste_AV CR_vystava Syn Pouste_AV CR_vystava Syn Pouste_AV CR_vystava Syn Pouste_AV CR_vystava Syn Pouste_AV CR_vystava Syn Pouste_AV CR_vystava
„...“

akce / SYN POUŠTĚ: Cestovatel a fotograf Alois Musil (1868 - 1944)

místo / Galerie Věda a umění

klient / AV ČR


Výstava představuje unikátní výběr fotografií světoznámého orientalisty, cestovatele a spisovatele prof. ThDr. Aloise Musila, dr. h. c., z přelomu 19. a 20. století. Do osobitého obrazového zápisníku nechává návštěvníka nahlédnout Orientální ústav Akademie věd ČR.

V rámci konceptuální přípravy expozice bylo na A. Musila nahlíženo jako na kartografa a fotografa. Výsledná forma vzniká inverzním modelováním zaznamenaných map - topografie výstavy je zpětně generována z pořízených fotografií míst a jejich polohy. Zároveň evokuje abstraktní krajinu pouštních dun, která je vystavěná na racionální analýze putování A. Musila.