Jindřich Ráftl

architect, researcher

Po ukončení magisterských studií (Ing.arch.MgA) na FUA TUL v roce 2014 nastupuje na FA ČVUT na postgraduální studium (PhD) se zaměřením na biomorfní struktury a digitální návrhy. V rámci studia pracuje na projektech, pro které jsou charakteristické přesahy mezi přírodou a technologiemi.

2014 - 2021

Phd. - FA ČVUT

2008 - 2014

Ing.arch. - FUA TUL