NELIT(D)

NELIT(D)

Nejedly_Litomysl_socha Nejedly_Litomysl_socha Nejedly_Litomysl_socha Nejedly_Litomysl_socha
„...“

místo / Zámecká, Litomyšl


Umělecká instalace doplňuje a rozvádí do nové formy stávající monument rozporuplné osobnosti Zdeňka Nejedlého, situovaný ve veřejném prostoru před základní školou.

Polemika nad osobu Zdeňka Nejedlého a stále živé téma totality, s ním neodmyslitelně spojené, se stávají nejhodnotnějším námětem navrhovaného řešení.

Rastr ocelových trubek nápadně připomíná fragment mříží. Zrezivělý povrch kovu v blízkosti figury akcentuje bezútěšnost žaláře - mrazivý duch let padesátých. V protikladu k tomu se rastr železné konstrukce po diagonále směrem vzhůru obrazně odhmotňuje a povrch materiálu je leštěn do ušlechtilejší formy a působivosti. Nabízí se podrobit kritické úvaze, jakou skutečnou podobu ony šlechetné myšlenky pod tíhou reálií nabyly...