HOTEL ŽATEC

HOTEL ŽATEC

Hotel_Zatec
„...“

místo / Otokara Březiny, Žatec


Stávající objekt se nachází v jižní části města Žatce, na okraji vilové čtvrti z meziválečného období.

Ve spojení s péčí o tělo (wellness) se nabízí analogie s prvorepublikovými lázněmi, které v sobě spojovaly funkci relaxační a společenskou. V tomto duchu, avšak se současným pohledem, je nahlíženo na provoz a tvorbu vnitřního prostředí. Celkový koncept je pak prolnutím možností stávajícího objektu s požadavky funkčního uspořádání.

V návrhu je respektována místní a historická návaznost také prostřednictvím materiálů. Omítaná cihla se stává převládajícícm materiálem nosných stěn, ty jsou doplňovány akcenty translucentních polykarbonátových prvků a objemu hlavního vstupu a navazujícího schodiště.