CIHELNA SABGA

CIHELNA SABGA

„...“

místo / Sabga, Kamerun


Parcela pro výstavbu nové cihelny je situována za hranicí města Sabga. Z toho důvodu je zde kladen důraz na uzavřený areál.

V konceptu areálu za obvodovu zdí, orientovaného do svého vnitřního dvora, se propojuje archetyp atria a charakter průmyslové stavby s její typickou siluetou. Cihelna je funkčně členěna na základě provozně-technologických požadavků produkce.

Myšlenka využití udržitelných a lokálních materiálů je všudypřítomná. Samotný produkt výroby se stává stavebním materiálem.