BYTOVÝ DŮM RYBALKOVA

BYTOVÝ DŮM RYBALKOVA

Bytovy dum_Rybalkova Bytovy dum_Rybalkova Bytovy dum_Rybalkova Bytovy dum_Rybalkova Bytovy dum_Rybalkova
„...“

místo / Rybalkova, Praha 10


Stavební parcela, nacházející se v kompaktní blokové zástavbě horních Vršovic, je prolukou mezi dvěma objekty s poměrně pevně definovanou výškovou hladinou.

Navrhovaný objekt respektuje kontext okolní výškově různorodé zástavby. Svým hmotovým řešením vytváří přechod mezi dalšími objekty a harmonizuje tak objem bloku, do kterého je zasazen. Hlavním výrazovým prvkem je racionální rastr, který se promítá formou pravidelného čtyřdělení na uliční fasádu, na dvorní fasádě a v parteru přechází do tří polí.

Materiálové řešení objektu je zcela střízlivé. Z velké části se jedná o jednoduché omítané plochy, doplněné o plechové stínící prvky jemné mentolové barvy. Parter je zvýrazněn strukturovanou omítkou.